viernes, 17 de julio de 2009

Sammanfattning av Ricardo Ferrés meriter

Sammanfattning av Ricardo Ferrés meriter


1. Universitetslärare i Numerisk Analys och Datalogi vid Lunds Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, samt andra universitet och högskolor i Sverige 1980-2002
2. Projektledare med elva på internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser och stipendiat av Styrelsen för Teknisk Utveckling 1989.
3. Matematiklärare vid Ingenjörsvetenskapliga Fakulteten vid Universitetet i Buenos Aires 1974.
4. Examina och studier
a. Licenciate of Science(Filosofielicentiatexamen) på Institutionen för Datalogi och Numerisk Analys vid Lunds Universitet, Sverige, Januari 1993.
Avhandling: Fast Concise Algorithms for Discrete Multiplication
b. Master of Science i Datalogi och Numeris analys, Lunds Universitet, Jan. 1987.
Avhandling: Matrix Multiplication Transformed in PolynomialMultiplication
c. Bachelor of Science(högskoleexamen) på matematikerlinjen på Inst. för Datalogi och Numerisk Analys, Lunds Universitet, Sverige, 1981.
d. Filosofiekandidat(Matematik). Lunds Universitet, Sverige, 1980.
5. Vetenskapliga arbeten. Elva publicerade vetenskapliga arbeten på internationella konferenser eller tidskriftert.
6. Gästforskare till Symbolic Computation Group vid Waterloo University, Kanadan, 1988.
7. Författare till E-boken
“Bases de Datos I: una Introducción Gráfica por medio de ejemplos”.
8. Stipendiat av Kungliga Vetenskapsakademin for forskarutbyte med Sovjetunionen och Polen 1990.
9. Reviewer till internationella matematiska tidskriften Mathematical Reviews till idag.

Kontakt:

Ricardo Ferré
rf@pluricentro.com
No hay comentarios:

Publicar un comentario

Bienvenido a comentar las entradas de mi blog.
Saludos.

Ricardo